Xàbia ciutat amiga de la infància

Xàbia ciutat amiga de la infància

Xàbia rep el distintiu oficial d’Unicef com a ciutat amiga de la infància

L’alcalde de Xàbia, José Chulvi i la regidora d’Infància i Educació, Montse Villaverde, han arreplegat el  reconeixement al municipi com a “Ciutat Amiga de la Infància”, una distinció que atorga UNICEF Comitè Español, juntament amb els seus aliats (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el IUNDIA) a governs que demostren compromís i esforç a incorporar a la infància i adolescència en el centre de la seua agenda política.

L’acte, celebrat en el Palau d’Exposicions i Congressos d’Oviedo i al que han assistit 500 persones, ha premiat a 114 governs locals, mentre que 80 uns altres han renovat el seu compromís per la infància i 25 projectes han rebut el reconeixement de Bones Pràctiques en Drets d’Infància i Política Municipal.

Tal com ha recordat la regidora d’Infància, Montse Villaverde, Xàbia porta diversos anys impulsant iniciatives -com el Consell dels Xiquets, el pla Pas a Pas o el pla estratègic d’infància i adolescència- que “busquen que xiquets i xiquetes siguen ciutadans del present, part activa en el desenvolupament local”.

Per açò, Villaverde ha manifestat que hui és un dia molt important per a tots els que treballen a Xàbia per la infància, ja que aquest “és un premi i recolzament per a tots ells, els que estan participant en aquest procés de crear ciutadans actius i conscienciats  des dels seus primers anys de vida”.

Per la seua banda, l’alcalde, José Chulvi, ha deixat clar que l’Ajuntament de Xàbia “escolta les veus dels xiquets i xiquetes igual que les dels adults, i les seues necessitats formen part de les polítiques i les decisions públiques”. Exemples d’açò són el paper del Consell dels Xiquets i les constants visites d’escolars que rep el propi primer edil, en les quals atén en primera persona les seues preguntes, suggeriments i els explica com funciona l’Administració local.

Chulvi ha volgut felicitar a la regidora pel treball de dinamització que realitza tant en la participació infantil com a ciutadans actius i en els programes de coeducació que afecten a matèries tan importants com la igualtat o el respecte al medi ambient.

Xàbia recibe el distintivo oficial de Unicef como ciudad amiga de la infancia

El alcalde de Xàbia, José Chulvi y la concejala de Infancia y Educación, Montse Villaverde, han recogido el  reconocimiento al municipio como “Ciudad Amiga de la Infancia”, una distinción que otorga UNICEF Comité Español, junto con sus aliados (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Federación Española de Municipios y Provincias y el IUNDIA) a gobiernos que demuestran compromiso y esfuerzo en incorporar a la infancia y adolescencia en el centro de su agenda política.

El acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo y al que han asistido 500 personas, ha premiado a 114 gobiernos locales, mientras que 80 otros han renovado su compromiso por la infancia y 25 proyectos han recibido el reconocimiento de Buenas Prácticas en Derechos de Infancia y Política Municipal.

Tal y como ha recordado la concejala de Infancia, Montse Villaverde, Xàbia lleva varios años impulsando iniciativas -como el Consell dels Xiquets, el plan Pas a Pas o el plan estratégico de infancia y adolescencia- que “buscan que niños y niñas sean ciudadanos del presente, parte activa en el desarrollo local”.

Por ello, Villaverde ha manifestado que hoy es un día muy importante para todos los que trabajan en Xàbia por la infancia, ya que este “es un premio y espaldarazo para todos ellos, los que están participando en este proceso de crear ciudadanos activos y concienciados  desde sus primeros años de vida”.

Por su parte, el alcalde, José Chulvi, ha dejado claro que el Ayuntamiento de Xàbia “escucha las voces de los niños y niñas igual que las de los adultos, y sus necesidades forman parte de las políticas y las decisiones públicas”. Ejemplos de ello son el papel del Consell dels Xiquets y las constantes visitas de escolares que recibe el propio primer edil, en las que atiende en primera persona sus preguntas, sugerencias y les explica cómo funciona la Administración local.

Chulvi ha querido felicitar a la concejala por el trabajo de dinamización que realiza tanto en la participación infantil como ciudadanos activos y en los programas de coeducación que afectan a materias tan importantes como la igualdad o el respeto al medioambiente.