Vicent Ferrer dóna al Arxiu 5792 fotografies

Vicent Ferrer dóna al Arxiu de Xàbia 5792 de les seues fotografies que recuperen la història local i social des dels anys 60

L’Arxiu Municipal de Xàbia ha incorporat als seus fons una important col·lecció fotogràfica donada per Vicent Ferrer i Ferrer. Es tracta d’un total de 5792 arxius digitals d’alta qualitat, fruit de la seua afició per la fotografia i de la seua etapa professional com a fotògraf.

Totes les imatges són de Xàbia, preses entre els anys 60 fins a l’actualitat, i abasten temàtiques diverses (festes, esports, catàstrofes naturals, edificis, naturalesa, educació, banda de música, visites escolars, exposicions, etc). Amb aquest material, l’Arxiu crearà un nou fons documental: el fons Vicent Ferrer.  Dins del lot també hi ha una carpeta amb fotografies del dia de la bicicleta de l’any 1992 fetes per Antonio Catalá Soler (Pomera) amb les quals l’arxiu encetarà un altre fons.

Ferrer, a més de fotògraf, ha sigut mestre tant en el col·legi Vicente Tena (cursos 1991-1997) com en el Graüll (cursos 1997-2007). Ha fet aquesta donació per a contribuir a una millor conservació en el temps i bona difusió del que és una important part de la història gràfica del municipi. Ferrer anima als que tinguen documents o fotografies a ajudar a nodrir l’arxiu de Xàbia, bé cedint-les o almenys facilitant que es faça una còpia digital.

La seua col·lecció està ja disponible en l’edifici del arxiu municipal i podrà ser consultada per tota la ciutadania present i futura. A més, aquest servei municipal està treballant ja per a donar la major difusió del seu patrimoni documental per mitjà d’accés via web.

 

Vicent Ferrer dona al Arxiu de Xàbia 5792 de sus fotografías que recuperan la historia local y social desde los años 60

El Arxiu Municipal de Xàbia ha incorporado a sus fondos una importante colección fotográfica donada por Vicent Ferrer i Ferrer. Se trata de un total de 5792 fotografías digitales de alta calidad, fruto de su afición por la fotografía y de su etapa profesional como fotógrafo.

Todas las imágenes son de Xàbia, tomadas entre los años 60 hasta la actualidad, y abarcan temáticas diversas (fiestas, deportes, catástrofes naturales, edificios, naturaleza, educación, banda de música, visitas escolares, exposiciones, etc). Con este material, el Arxiu creará un nuevo fondo documental: el fondo Vicent Ferrer.  Dentro del lote hay una carpeta con fotografías del día de la bicicleta del año 1992 hechas por Antonio Catalá Soler (Pomera) con las que el archivo abrirá otro fondo.

Ferrer, además de fotógrafo, ha sido maestro tanto en el colegio Vicente Tena (cursos 1991-1997) como en el Graüll (cursos 1997-2007). Ha hecho esta donación para contribuir a una mejor conservación en el tiempo y buena difusión de lo que es una importante parte de la historia gráfica del municipio. Ferrer anima a los que tengan documentos o fotografías a ayudar a nutrir el archivo de Xàbia, bien cediéndolas o al menos facilitando que se haga una copia digital.

Su colección está ya disponible en el edificio del arxiu municipal y podrá ser consultada por toda la ciudadanía presente y futura. Además, este servicio municipal está trabajando ya para dar la mayor difusión de su patrimonio documental por medio de acceso vía web.