Versió preliminar del Pla General de Xàbia

 

La versió preliminar del Pla General de Xàbia protegeix altres 201.220 metres quadrats després d’estudiar informes i al·legacions  

El planejament assumeix la petició dels residents i descarta les ampliacions del carrer Itàlia i el camí Soberana

Fins al pròxim 21 de febrer, l’Ajuntament de Xàbia té en exposició al públic les modificacions introduïdes en la Versió Preliminar del Pla General Estructural (VP_PGE) després de la fase de participació pública realitzada.

La regidora d’Urbanisme, Isabel Bolufer, ha explicat els principals canvis que ha patit el document arran de l’anàlisi de les al·legacions i informes sectorials rebuts. Entre ells, que s’ha protegit uns 201.220 metres quadrats en el vessant del Montgó, i en el sector Cansalades -atenent criteris d’ordenació territorial i consum de sòl- o en el sector de la Creu Armella, per risc d’inundabilitat i connectivitat verda.

En zones del Rebaldí i Capsades, d’acord amb les unitats aprovades, s’ha canviat la classificació de protecció forestal a agrícola, amb el que es permetran més usos compatibles amb el sòl. Una altra de les modificacions respecte a la primera proposta és que l’àrea de Villes al Vent i La Maquetona es consideren sòl urbà en haver sigut recepcionades les obres d’urbanització.

També s’ha modificat la planificació que l’anterior proposta plantejava per al carrer Itàlia i el camí Soberana, tal com es va comprometre amb els veïns afectats l’alcalde, José Chulvi.

Respecte al carrer Itàlia, s’ha rebutjat un informe de la Diputació (que suggeria ampliar-la fins als 22 metres) i la proposta tècnica que plantejava ampliar-la a 16 metres i convertir-la en principal connexió entre les carreteres de Jesús Pobre i de Gata. En la versió revisada, el carrer Itàlia torna a aparèixer com la programava el PGOU de 1990: amb 8 metres d’amplitud.

Igual ocorre amb el camí Soberana. S’ha traçat tal com van demanar els veïns, amb l’entrada per l’actual rotonda des de la carretera de Dénia. Quant a l’amplària, es descarta convertir-la en un carrer bidireccional de 12 metres, amb la consegüent afecció en propietats privades. En aquest punt, des de l’executiu aclareixen que s’ha detectat que el document no recull la solució definitiva que es va pactar amb els veïns –dibuixar-la de 8 metres- i que ja s’ha començat a treballar per a solucionar-lo. En aquest sentit, l’alcalde ha garantit que es complirà l’acordat amb els residents i que per a això aniran de la mà amb l’associació de veïns per a incorporar el canvi en aquesta nova fase d’al·legacions.

Amb l’exposició al públic s’obri perquè una nova fase de participació i informació. De fet, l’edil d’Urbanisme ha convocat aquesta mateixa vesprada (hui dijous, a les 20 hores a la sala polivalent del Portal del Clot) un Consell d’Urbanisme i Medi Ambient per a explicar totes les modificacions, una cita informativa que “està oberta a qualsevol ciutadà o representant polític que desitge vindre” ha apuntat Bolufer. També es convocarà a tots els grups polítics de l’Ajuntament per a explicar-los els detalls de la proposta.

L’edil recorda així mateix que els interessats a consultar tota la documentació urbanística poden passar per la Casa de la Cultura, l’Oficina Tècnica o bé utilitzar la via online a través de la web municipal www.ajxabia.org.

Així mateix, incideix la regidora, per a millorar la comprensió d’aquest document urbanístic s’han convocat tres reunions informatives: aquest divendres, 25 de gener, a les 20 hores a la Biblioteca de Duanes; el dilluns 28 de gener a les 20 hores en el col·legi de l’Arenal i el dimarts 29 de gener, també a les 20 hores, a la Sala Polivalent del Portal del Clot.

El planeamiento asume la petición de los residentes y descarta las ampliaciones de la calle Italia y el camí Soberana

Hasta el próximo 21 de febrero, el Ayuntamiento de Xàbia tiene en exposición al público las modificaciones introducidas en la Versión Preliminar del Plan General Estructural (VP_PGE) tras la fase de participación pública realizada.

La concejala de Urbanismo, Isabel Bolufer, ha explicado los principales cambios que ha sufrido el documento a raíz del análisis de las alegaciones e informes sectoriales recibidos. Entre ellos, que se ha protegido unos 201.220 metros cuadrados en la ladera del Montgó, y en el sector Cansalades -atendiendo a criterios de ordenación territorial y consumo de suelo- o en el sector de la Creu Armella, por riesgo de inundabilidad y conectividad verde.

En zonas del Rebaldí y Capsades, de acuerdo con las unidades aprobadas, se ha cambiado la clasificación de protección forestal a agrícola, con lo que se permitirán más usos compatibles con el suelo. Otra de las modificaciones respecto a la primera propuesta es que el área de Villes al Vent y La Maquetona se consideran suelo urbano al haber sido recepcionadas las obras de urbanización.

También se ha modificado la planificación que la anterior propuesta planteaba para la calle Italia y el camí Soberana, tal y como se comprometió con los vecinos afectados el alcalde, José Chulvi.

Respecto a la calle Italia, se ha rechazado un informe de la Diputación (que sugería ampliarla hasta los 22 metros) y la propuesta técnica que planteaba ampliarla a 16 metros y convertirla en principal conexión entre las carreteras de Jesús Pobre y de Gata. En la versión revisada, la calle Italia vuelve a aparecer como la programaba el PGOU de 1990: con 8 metros de amplitud.

Igual ocurre con el camí Soberana. Se ha trazado tal y como pidieron los vecinos, con la entrada por la actual rotonda desde la carretera de Dénia. En cuanto a la anchura, se descarta convertirla en una calle bidireccional de 12 metros, con la consiguiente afección en propiedades privadas. En este punto, desde el ejecutivo aclaran que se ha detectado que el documento no recoge la solución definitiva que se pactó con los vecinos –dibujarla de 8 metros- y que ya se ha empezado a trabajar para solucionarlo. En este sentido, el alcalde ha garantizado que se cumplirá lo acordado con los residentes y que para ello irán de la mano con la asociación de vecinos para incorporar el cambio en esta nueva fase de alegaciones.

Con la exposición al público se abre pues una nueva fase de participación e información. De hecho, la edil de Urbanismo ha convocado esta misma tarde (hoy jueves, a las 20 horas en la sala polivalente del Portal del Clot) un Consell de Urbanismo y Medio Ambiente para explicar todas las modificaciones, una cita informativa que “está abierta a cualquier ciudadano o representante político que desee venir” ha apuntado Bolufer. También se convocará a todos los grupos políticos del Ayuntamiento para explicarles los pormenores de la propuesta.

La edil recuerda asimismo que los interesados en consultar toda la documentación urbanística pueden pasar por la Casa de la Cultura, la Oficina Técnica o bien utilizar la vía online a través de la web municipal www.ajxabia.org.

Asimismo, incide la concejala, para mejorar la comprensión de este documento urbanístico se han convocado tres reuniones informativas: este viernes, 25 de enero, a las 20 horas en la Biblioteca de Duanes; el lunes 28 de enero a las 20 horas en el colegio del Arenal y el martes 29 de enero, también a las 20 horas, en la Sala Polivalente del Portal del Clot.