The Original Charity Shop and Library per la igualtat

The Original Charity Shop and Library per la igualtat

The Original Charity Shop and Library de Xàbia torna a demostrar el seu compromís amb la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere. Per segon any, aquesta botiga de caritat ha donat a l’Ajuntament la recaptació del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, perquè la destine a programes d’igualtat. L’alcalde, José Chulvi, i la regidor Montse Villaverde han recollit el xec de 800 euros que ha entregat l’associació i que serà destinat a un programa de recuperació psicològica de dones maltractades. Els responsables municipals han agraït aquesta important ajuda i felicitat al col·lectiu per la gran labor social que realitzen en el municipi des de quasi 50 anys.

The Original Charity Shop gestiona una botiga amb roba i productes de segona mà al carrer Nancy (Arenal). Té uns 70 voluntaris i els seus beneficis es destinen sempre a causes socials.

The Original Charity Shop and Library de Xàbia vuelve a demostrar su compromiso con la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Por segundo año, esta tienda de caridad ha donado al Ayuntamiento la recaudación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para que la destine a programas de igualdad. El alcalde, José Chulvi, y la concejal Montse Villaverde han recogido el cheque de 800 euros que ha entregado la asociación y que será destinado a un programa de recuperación psicológica de mujeres maltratadas. Los responsables municipales han agradecido esta importante ayuda y felicitado al colectivo por la gran labor social que realizan en el municipio desde casi 50 años.

The Original Charity Shop gestiona una tienda con ropa y productos de segunda mano en la calle Nancy (Arenal). Tiene unos 70 voluntarios y sus beneficios se destinan siempre a causas sociales.