Segon cicle de formació per a empresaris

Segon cicle de formació per a empresaris

Xàbia acull un dels tallers del segon cicle de formació d’AFIC-CREAMA per a empresaris de la Marina Alta

El curs “4 claus per a vendre més sí o sí” serà de l’11 al 13 de setembre

El Creama, en el seu propòsit per recolzar el teixit empresarial de la comarca, ha organitzat en tots els municipis en els quals està present una sèrie de tallers dirigits a les micropymes i al comerç de proximitat. Un d’ells serà a Xàbia.

Aquesta nova acció tracta d’innovar en la formació que actualment s’imparteix per als comerciants i dóna continuïtat al primer cicle formatiu realitzat en l’exercici anterior. Igual que en l’anterior edició, els agents de Creama han apostat per introduir una formació eminentment pràctica i que servisca per a aportar coneixements de qualitat relacionats amb la gestió professional dels negocis. Un dels motius pels quals es realitza en aquest format itinerant és per a arribar a tots els empresaris dels diferents municipis i alhora generar el contacte amb altres empresaris de municipis veïns propiciant els contactes i el networking entre ells.

En aquesta ocasió, s’ha comptat amb la col·laboració de la Federació Alacantina de Comerç FACPYME en l’organització dels diferents tallers i amb el patrocini de la Diputació d’Alacant, i la programació tractarà d’aportar les novetats de gestió empresarial en el format de càpsules empresarials.

El taller que se celebrarà a Xàbia serà els pròxims 11 i 13 de setembre i té com a títol “4 claus per a vendre més sí o sí”. De caràcter gratuït i places limitades, s’impartirà de 15 a 17 hores.

Com expliquen des de l’organització, aquesta formació acostarà les claus a tenir en compte per a engegar en el comerç i arribar a ser capdavanter de vendes en el sector, sent una empresa rendible i reeixida. Els interessats poden sol·licitar més informació i realitzar la inscripció en qualsevol dels cursos en l’agència AFIC-CREAMA de Xàbia (afic.creama@ajxabia.org o en el telèfon 96 579 42 66).

Xàbia acoge uno de los talleres del segundo ciclo de formación de AFIC-CREAMA para empresarios de la Marina Alta

El curso “4 claves para vender más sí o sí” será del 11 al 13 de septiembre

El Creama, en su propósito por apoyar el tejido empresarial de la comarca, ha organizado en todos los municipios en los que está presente una serie de talleres dirigidos a las micropymes y al comercio de proximidad. Uno de ellos será en Xàbia.

Esta nueva acción trata de innovar en la formación que actualmente se imparte para los comerciantes y da continuidad al primer ciclo formativo realizado en el ejercicio anterior. Al igual que en la anterior edición, los agentes de Creama han apostado por introducir una formación eminentemente práctica y que sirva para aportar conocimientos de calidad relacionados con la gestión profesional de los negocios. Uno de los motivos por los que se realiza en este formato itinerante es para llegar a todos los empresarios de los diferentes municipios y a la vez generar el contacto con otros empresarios de municipios vecinos propiciando los contactos y el networking entre ellos.

En esta ocasión, se ha contado con la colaboración de la Federación Alicantina de Comercio FACPYME en la organización de los diferentes talleres y con el patrocinio de la Diputación de Alicante, y la programación tratará de aportar las novedades de gestión empresarial en el formato de cápsulas empresariales.

El taller que se celebrará en Xàbia será los próximos 11 y 13 de septiembre y tiene como título “4 claves para vender más sí o sí”. De carácter gratuito y plazas limitadas, se impartirá de 15 a 17 horas.

Como explican desde la organización, esta formación acercará las claves a tener en cuenta para poner en marcha en el comercio y llegar a ser líder de ventas en el sector, siendo una empresa rentable y exitosa. Los interesados pueden solicitar más información y realizar la inscripción en cualquiera de los cursos en la agencia AFIC-CREAMA de Xàbia (afic.creama@ajxabia.org o en el teléfono 96 579 42 66).