Projectes: escoleta municipal i pavelló esportiu cobert

Projectes: escoleta municipal i pavelló esportiu cobert

L’Ajuntament Xàbia licita la redacció dels projectes per a una nova escoleta municipal i un segon pavelló esportiu cobert

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàbia ha aprovat els plecs per a licitar la redacció de dos projectes estratègics per al municipi. Un d’ells és per a una nova escoleta infantil municipal, que ix a concurs amb un pressupost de licitació de 34.563,05 euros (IVA inclòs). Aquesta infraestructura segueix les directrius marcades des de la regidoria d’Educació i contempla dues unitats per a xiquets i xiquetes de 1 i 2 anys; dues unitats per a d’entre  2 a 3 i com a novetat, una aula específica per a bebés.

El departament municipal Educació planteja aquesta nova guarderia ja concorde a les mesures que exigeix la Conselleria perquè els usuaris puguen acollir-se a la gratuïtat de l’escolarització de 2 a 3 anys i després de descartar per la seua complexitat una adaptació que la que està oberta des de 1990. Així, les aules dels més xicotets incorporaran les condícies en el seu interior i també hi haurà un espai polivalent que es puga usar com a menjador. Es mantindrà una cuina pròpia per a així poder continuar oferint als xiquets i xiquetes modere casolana.

L’altra licitació és per a una infraestructura esportiva, concretament per a un segon pavelló d’esports a construir en l’actual pista del Freginal. És per això que ixen a licitació –amb un pressupost d’eixida 120.633,61 euros (IVA inclòs)- la redacció dels projectes bàsic, d’execució i d’autorització ambiental per a la demolició de les instal·lacions esportives existents i la construcció de la nova edificació esportiva coberta.

Aquesta nova dotació –pressupostada inicialment en uns 3’6 milions d’euros- es planteja també seguint un pla director traçat per la regidoria d’Esports, amb una superfície total de 4.000 metres quadrats, amb dues pistes en les quals es podrà jugar simultàniament, sales i espais per als diferents clubs esportius i una graderia mínima.

Amb l’aprovació dels plecs, l’executiu continua fent camí a nivell administratiu per a convertir en realitat projectes necessaris i amb marcat caràcter social. D’una banda, amb l’escoleta pública s’ofereix a les famílies una eina bàsica per a poder conciliar la criança amb la vida laboral –aquesta nova guarderia sumarà a les noves aules per a 2 i 3 anys previstes en el nou col·legi Graüll- i amb el segon pavelló, es dóna resposta a la gran demanda existent en els clubs esportius locals.

Respecte a aquesta dotació, recordar que el ple va aprovar presentar-la a un pla de finançament de la Diputació d’Alacant (se subvencionaria fins al 55% del cost), per la qual cosa és prioritari tindre redactat els projectes per a poder tramitar la sol·licitud.

 

El Ayuntamiento Xàbia licita la redacción de los proyectos para una nueva escoleta municipal y un segundo pabellón deportivo cubierto

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado los pliegos para licitar la redacción de dos proyectos estratégicos para el municipio. Uno de ellos es para una nueva escoleta infantil municipal, que sale a concurso con un presupuesto de licitación de 34.563,05 euros (IVA incluido). Esta infraestructura sigue las directrices marcadas desde la concejalía de Educación y contempla dos unidades para niños y niñas de entre 1 y 2 años; dos unidades para de entre  2 a 3 y como novedad, una aula específica para bebés.

El departamento municipal Educación plantea esta nueva guardería ya acorde a las medidas que exige la Conselleria para que los usuarios puedan acogerse a la gratuidad de la escolarización de entre 2 a 3 años y tras descartar por su complejidad la adaptación de la que está abierta desde 1990. Así, las aulas de los más pequeños incorporarán los aseos en su interior y también habrá un espacio polivalente que se pueda usar como comedor. Se mantendrá una cocina propia para así poder seguir ofreciendo a los niños y niñas comida casera.

La otra licitación es para una infraestructura deportiva, concretamente para un segundo pabellón de deportes a construir en la actual pista del Freginal. Es por ello que salen a licitación –con un presupuesto de salida 120.633,61 euros (IVA incluido)- la redacción de los proyectos básico, de ejecución y de autorización ambiental para la demolición de las instalaciones deportivas existentes y la construcción de la nueva edificación deportiva cubierta.

Esta nueva dotación –presupuestada inicialmente en unos 3’6 millones de euros- se plantea también siguiendo un plan director trazado por la concejalía de Deportes, con una superficie total de 4.000 metros cuadrados, con dos canchas en las que se podrá jugar simultáneamente, salas y espacios para los distintos clubes deportivos y una gradería mínima.

Con la aprobación de ambos pliegos, el ejecutivo local sigue haciendo camino a nivel administrativo para convertir en realidad proyectos necesarios y con marcado carácter social. Por un lado, con la escoleta pública se ofrece a las familias una herramienta básica para poder conciliar la crianza con la vida laboral –esta nueva guardería sumará a las nuevas aulas para 2 y 3 años previstas en el nuevo colegio Graüll- y con el segundo pabellón, se da respuesta a la gran demanda existente en los clubes deportivos locales.

Respecto a esta dotación, recordar que el pleno aprobó presentarla a un plan de financiación de la Diputación de Alicante (se subvencionaría hasta el 55% del coste), por lo que es prioritario tener redactado los proyectos para poder tramitar la solicitud.