Projecte per a la piscina coberta de Xàbia

Projecte per a la piscina coberta de Xàbia

L’Ajuntament de Xàbia adjudica la redacció del projecte per a la piscina coberta

L’Ajuntament de Xàbia va adjudicar en junta de govern la redacció dels projectes bàsic i d’execució per a la construcció de la nova piscina municipal a l’estudi d’arquitectura valencià Raízde3 S.L.

De les cinc propostes rebudes, aquesta empresa és la que ha aconseguit la millor puntuació en una fórmula que valora l’oferta econòmica –el seu pressupost és de 80.555,75 euros-, el termini d’execució –el redueix 15 dies- i l’ampliació de l’equip tècnic base.

Una vegada se signe el contracte, l’estudi tindrà entre un i dos mesos per a presentar cadascun dels documents (també s’encarregarà del projecte per a l’autorització ambiental) perquè els serveis tècnics municipals els revisen i aproven per a deixar tot llest i que la Generalitat puga licitar l’obra, per a la qual ja té una reserva pressupostària.

La piscina coberta és una de les demandes històriques del municipi. Després de romandre més d’una dècada bloquejada, a la fi de 2017 i a rel de les demandes de l’alcalde, José Chulvi, l’actual govern autonòmic reconeixia per a la finalitat que els seus predecessors van deixar pendent aquesta inversió i obria en els seus pressupostos una partida econòmica per a l’obra, que es finançarà íntegrament amb fons autonòmics.

La piscina per a Xàbia està projectada en una parcel·la contigua i adjacent al pavelló d’esports (entre els carrers M.Bòrdes Valls, Joan Fuster i V. A. Estellés), i segueix un programa de necessitats que s’ha treballat des del departament d’Esports i criteris de disseny basats en la modernitat, sostenibilitat, polivalència, funcionalitat, de fàcil manteniment i accessible.

El complex es planteja amb dos gots de piscina i una sala d’activitat dirigida a la gimnàstica i manteniment físic. La piscina principal (de 25 metres de llarg per 16’7 d’ample) serà de caràcter polivalent i la secundària (de 16’70 per 10 metres) la dedicada a l’ensenyament activitats complementàries o de familiarització a la natació, tant per a xiquets com per a adults, i sobretot a la natació rehabilitadora. S’estima que el projecte estarà al voltant dels 3 milions d’euros.

 

El Ayuntamiento de Xàbia adjudica la redacción del proyecto para la piscina cubierta

El Ayuntamiento de Xàbia adjudicó en junta de gobierno la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la construcción de la nueva piscina municipal al estudio de arquitectura valenciano Raízde3 S.L.

De las cinco propuestas recibidas, esta empresa es la que ha logrado la mejor puntuación en una fórmula que valora la oferta económica –su presupuesto es de 80.555,75 euros-, el plazo de ejecución –lo reduce 15 días- y la ampliación del equipo técnico base.

Una vez se firme el contrato, el estudio tendrá entre uno y dos meses para presentar cada uno de los documentos (también se encargará del proyecto para la autorización ambiental) para que los servicios técnicos municipales los revisen y aprueben para dejar todo listo y que la Generalitat pueda licitar la obra, para la que ya tiene una reserva presupuestaria.

La piscina cubierta es una de las demandas históricas del municipio. Tras permanecer más de una década bloqueada, a finales de 2017 y a instancias del alcalde, José Chulvi, el actual gobierno autonómico reconocía al fin que sus predecesores dejaron pendiente esta inversión y abría en sus presupuestos una partida económica para la obra, que se financiará íntegramente con fondos autonómicos.

La piscina para Xàbia está proyectada en una parcela contigua y adyacente al pabellón de deportes (entre las calles M.Bordes Valls, Joan Fuster y V.A. Estellés), y sigue un programa de necesidades que se ha trabajado desde el departamento de Deportes y criterios de diseño basados en la modernidad, sostenibilidad, polivalencia, funcionalidad, de fácil mantenimiento y accesible.

El complejo se plantea con dos vasos de piscina y una sala de actividad dirigida a la gimnasia y mantenimiento físico. La piscina principal (de 25 metros de largo por 16’7 de ancho) será de carácter polivalente y la secundaria (de 16’70 por 10 metros) la dedicada a la enseñanza actividades complementarias o de familiarización a la natación, tanto para niños como para adultos, y sobre todo a la natación rehabilitadora. Se estima que el proyecto estará alrededor de los 3 millones de euros.