Nuevo bibliotecario en Xàbia


Nuevo bibliotecario en Xàbia

Josep Castelló ha pres possessió de la plaça de bibliotecari municipal de Xàbia, un lloc vacant arran de la renúncia del seu anterior responsable. El bibliotecari coordinarà la gestió de les dues biblioteques públiques de la vila –la del Centre Històric i la de Duanes- i s’encarregarà de planificar les activitats i programes per a fomentar l’animació lectora.

Josep Castelló ha tomado posesión de la plaza de bibliotecario municipal de Xàbia, un puesto vacante a raíz de la renuncia de su anterior responsable. El bibliotecario coordinará la gestión de las dos bibliotecas públicas de la villa –la del Centro Histórico y la de Duanes- y se encargará de planificar las actividades y programas para fomentar la animación lectora.