Naix BiblioXàbia

Naix BiblioXàbia

La Biblioteca Pública de Xàbia ha obert un compte de twitter com a part de la seua estratègia d’aprofitar les xarxes socials per a fomentar la lectura i promocionar les seues activitats.

A través del perfil BiblioXàbia es donarà a conèixer tota la programació que impulsa la pròpia biblioteca i altres activitats d’interès que puguen realitzar-se en altres sales de lectura de la comarca. A més, es faran recomanacions setmanals amb novetats editorials o publicacions interessants. Aquesta setmana, en la qual és el primer suggeriment de lectura es parla de “El libro de mi querida Jávea. (Creer ver, amar)”, de l’autor local Juan Legaz Palomares que es presentarà en la Biblioteca de Duanes el 29 d’agost.

La Biblioteca Pública de Xàbia ha abierto una cuenta de twitter como parte de su estrategia de aprovechar las redes sociales para fomentar la lectura y promocionar sus actividades.

A través del perfil BiblioXàbia se dará a conocer toda la programación que impulsa la propia biblioteca y otras actividades de interés que puedan realizarse en otras salas de lectura de la comarca. Además, se harán recomendaciones semanales con novedades editoriales o publicaciones interesantes. Esta semana, en la que es la primera sugerencia de lectura se habla de “El libro de mi querida Jávea. (Creer ver, amar)”, del autor local Juan Legaz Palomares que se presentará en la Biblioteca de Duanes el 29 de agosto.