«Llaços Interculturals», nou projecte de Serveis Socials

«Llaços Interculturals», nou projecte de Serveis Socials

El Cívic Punt de Xàbia impulsa trobades entre dones de diferents cultures amb el programa “Llaços Interculturals”

La regidoria de Serveis Socials de Xàbia està preparant un nou programa social amb el qual pretén afavorir la trobada entre dones de diferents cultures i impulsar la creació de “llaços interculturals”. El projecte es desenvoluparà en el Cívic Punt de l’Arenal a través de sessions dirigides a fomentar la participació i l’ambient proactiu; la primera el dimecres que ve, 7 de Novembre, a partir de les 9’30 hores. La tècnica d’Interculturalitat de Xàbia, Paula Ivars, i l’encarregada de la dinamització comunitària en l’Arenal, Cristina Segura, presentaran el projecte i promouran la presa de contacte de les interessades.

Ja el 21 de novembre, també dimecres, es programarà una sessió titulada Passegem juntes? perquè les participants comencen a teixir llaços i el 5 de desembre, la psicòloga Carmina Izquierdo dirigirà un taller o pluja d’idees participatiu amb les assistents. El programa es perllongarà tot el curs escolar.

Amb “Llaços interculturals” es pretén empoderar i donar visibilitat a les dones migrades i posar de manifest que, malgrat les peculiaritats pròpies de cada cultura, els temes que afecten i les preocupacions de la dona són universals (la maternitat transnacional, els fluxos migratoris femenins, la violència contra les dones, l’ocupació domèstica, l’empoderament, el procés migratori, la sexualitat, les relacions entre dones i la maternitat…).

El Cívic Punt de Xàbia impulsa encuentros entre mujeres de distintas culturas con el programa “Lazos Interculturales”

La concejalía de Servicios Sociales de Xàbia está preparando un nuevo programa social con el que pretende favorecer el encuentro entre mujeres de distintas culturas e impulsar la creación de “lazos interculturales”. El proyecto se desarrollará en el Cívic Punt del Arenal a través de sesiones dirigidas a fomentar la participación y el ambiente proactivo; la primera el próximo miércoles, 7 de Noviembre, a partir de las 9’30 horas. En ella, la técnica de Interculturalidad de Xàbia, Paula Ivars, y la encargada de la dinamización comunitaria en el Arenal, Cristina Segura, presentarán el proyecto y promoverán la toma de contacto de las interesadas.

Ya el 21 de noviembre, también miércoles, se programará una sesión titulada ¿Paseamos juntas? para que las participantes empiecen a tejer lazos y el 5 de diciembre, la psicóloga Carmina Izquierdo dirigirá un taller o lluvia de ideas participativo con las asistentes. El programa se prolongará todo el curso escolar.

Con “Lazos interculturales” se pretende empoderar y dar visibilidad a las mujeres migradas y poner de manifiesto que, pese a las peculiaridades propias de cada cultura, los temas que afectan y las preocupaciones de la mujer son universales (la maternidad transnacional, los flujos migratorios femeninos, la violencia contra las mujeres, el empleo doméstico, el empoderamiento, el proceso migratorio, la sexualidad, las relaciones entre mujeres y la maternidad…).