L’ajuntament col·labora amb associacions i clubs del municipi

L’Ajuntament de Xàbia segueix renovant els convenis de col·laboració amb associacions i clubs del municipi.

Hui l’alcalde, José Chulvi, ha autoritzat l’ajuda de 14.062 euros a l’Escola de Pintura Mediterrània, un col·lectiu que promou l’art plàstic entre xiquets i majors amb classes de pintura i organització d’exposicions.

L’altre conveni renovat ha sigut el del Club Nàutic Xàbia, al que l’Ajuntament atorga una ajuda de 5.750 euros com a col·laboració a les seues activitats de promoció de la vela entre els més joves i l’organització de competicions nàutiques.

També l’Ajuntament de Xàbia renova el seu suport a dues entitats culturals com són la Fundació Cirne i l’Institut d’Estudis Comarcals. Cirne és una fundació local que al llarg de l’any organitza exposicions (actualment té en cartell Xàbia: de l’espai natural al terme urbanitzat, una mostra que repassa l’evolució del municipi en els últims 50 anys), finança excavacions o edita publicacions d’interès històric, entre uns altres. L’Ajuntament coopera amb aquestes activitats amb una ajuda econòmica de 5.908 euros. Respecte a l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (entre altres accions divulgatives edita la revista històrica Aguaits), Xàbia ha autoritzat una aportació d’1.500 euros.

L’alcalde, en presència de la regidora de Serveis Socials, Pepa Gisbert, també ha subscrit els convenis de col·laboració amb dues associacions locals com les Mestresses de casa, que percebrà una subvenció de 7.045 euros) i l’associació de jubilats de Duanes, que rebrà una ajuda de 3.250 euros. En tots dos casos, el suport municipal és per a activitats que impulsen ambdues associacions com a tallers.

 

El Ayuntamiento de Xàbia sigue renovando los convenios de colaboración con asociaciones y clubes del municipio. El alcalde, José Chulvi, ha autorizado la ayuda de 14.062 euros a la Escola de Pintura Mediterránea, un colectivo que promueve el arte plástico entre niños y mayores con clases de pintura y organización de exposiciones.

El otro convenio renovado hoy ha sido el del Club Náutico Jávea, al que el Ayuntamiento otorga una ayuda de 5.750 euros como colaboración a sus actividades de promoción de la vela entre los más jóvenes y la organización de competiciones náuticas.

El Ayuntamiento de Xàbia renueva su apoyo a dos entidades culturales como son la Fundación Cirne y el Institut d’Estudis Comarcals. El alcalde, José Chulvi, ha firmado los convenios de colaboración con Cirne, una fundación local que a lo largo del año organiza exposiciones (actualmente tiene en cartel “Xàbia: de l’espai natural al terme urbanitzat, una muestra que repasa la evolución del municipio en los últimos 50 años), financia excavaciones o edita publicaciones de interés histórico, entre otros. El Ayuntamiento coopera con estas actividades con una ayuda económica de 5.908 euros. Respecto al Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (entre otras acciones divulgativas edita la revista histórica Aguaits) , Xàbia ha autorizado una aportación de 1.500 euros.

El alcalde, en presencia de la concejala de Servicios Sociales, Pepa Gisbert, también ha suscrito los convenios de colaboración con dos asociaciones locales como las Amas de Casa, que percibirá una subvención de 7.045 euros) y la asociación de jubilados de Duanes, que recibirá una ayuda de 3.250 euros. En ambos casos, el apoyo municipal es para actividades que impulsan ambas asociaciones como talleres.