La sala de tiro policial de Xàbia acoge un curso del IVASPE

La sala de tiro policial de Xàbia acoge un curso del IVASPE

Uns 35 agents arribats de tota la província estan realitzant aquesta setmana en la sala de tir de la Policia Local de Xàbia la part pràctica d’un curs de l’Institut València de Seguretat Pública (IVASPE) sobre intervenció policial en casos de risc.

La galeria de tir de Xàbia és l’única de la comarca i és utilitzada per pràcticament la totalitat dels cossos de policia local de la marina Alta per a realitzar les seus pràctiques obligatòries de tir.

Unos 35 agentes llegados de toda la provincia están realizando esta semana en la sala de tiro de la Policía Local de Xàbia la parte práctica de un curso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública
(IVASPE) sobre intervención policial en casos de riesgo.

La galería de tiro de Xàbia es la única de la comarca y es utilizada por prácticamente la totalidad de los cuerpos de policía local de la marina Alta para realizar sus prácticas obligatorias de tiro.