La Generalitat premia les polítiques de turisme de Xàbia

La Generalitat premia les polítiques de turisme de Xàbia

La Generalitat premia les polítiques de l’Ajuntament de Xàbia en la cerca d’un turisme sostenible

L’Agència de Turisme ha reconegut a l’Ajuntament de Xàbia amb el premi Turisme Comunitat Valenciana 2017 en la modalitat de turisme sostenible. Aquest guardó, al que optaven 14 poblacions, premia el desenvolupament d’iniciatives que milloren la competitivitat de la destinació basant-se en criteris d’excel·lència i sostenibilitat per al desenvolupament, especialment les dirigides a sensibilitzar a la població de la necessitat de contribuir a aquesta sostenibilitat, les que generen ocupació, un ús eficient dels recursos, protegisquen el medi ambient i fomenten els valors culturals i la diversitat del patrimoni.

En el seu projecte de candidatura, el departament de Turisme va presentar les principals accions i mesures preses en 2017 per a garantir la sostenibilitat del turisme, entre elles la celebració del fòrum de debat Mediterrània Xàbia Fòrum: Destinacions Sostenibles, la tramitació de la certificació Biosphere, la participació en la preparació de la protecció litoal del LIC dels Penyassegats Marina Alta, la col·laboració amb la Fundació Oceanogràfic en un estudi de la biodiversitat dels fons marins, l’abalisament de les coves marines, la regulació de l’accés amb cotxe particular durant l’estiu a la cala Granadella, la instal·lació de boies de fondeig per a submarinistes, o campanyes de conscienciació com les jornades de neteja litoral, contra la pesca furtiva o de les bones pràctiques nàutiques.

Per a l’alcalde i regidor de Turisme, José Chulvi, aquest reconeixement és un recolzament a l’estratègia de l’Ajuntament de Xàbia en els últims anys en matèria turística, amb accions que tracten d’evadir les pressions de l’immediat per a parar i pensar en com preservar a mitjà i llarg termini el que ara com ara és un dels principals motors econòmics en el Mediterrani i un factor clau de desenvolupament.

“Estem convençuts que l’únic turisme viable és el que no danye el nostre patrimoni natural ni cultural, el que respecta el benestar de la població local” ha assenyalat el primer edil.

Chulvi ha admès que en aquest camí “encara queda molt per fer” i per açò és molt important rebre aquest tipus de premis “ja que són un al·licient per a seguir treballant en la mateixa línia”.

 

La Generalitat premia las políticas del Ayuntamiento de Xàbia en la búsqueda de un turismo sostenible

La Agència de Turisme ha reconocido al Ayuntamiento de Xàbia con el premio Turismo Comunitat Valenciana 2017 en la modalidad de turismo sostenible. Este galardón, al que optaban 14 poblaciones, premia el desarrollo de iniciativas que mejoran la competitividad del destino basándose en criterios de excelencia y sostenibilidad para el desarrollo, en especial las dirigidas a sensibilizar a la población de la necesidad de contribuir a esta sostenibilidad, las que generen empleo, un uso eficiente de los recursos, protejan el medio ambiente y fomenten los valores culturales y la diversidad del patrimonio.

En su proyecto de candidatura, el departamento de Turismo presentó las principales acciones y medidas tomadas en 2017 para garantizar la sostenibilidad del turismo, entre ellas la celebración del foro de debate             Mediterránea Xàbia Forum. Destinos Sostenibles, la tramitación de la certificación Biosphere, la participación en la preparación de la protección del LIC dels Penyassegats Marina Alta, la colaboración con la Fundació Oceanogràfic en un estudio de la biodiversidad de los fondos marinos, el balizamiento de las cuevas marinas, la regulación del acceso en coche particular durante el verano a la cala Granadella, la instalación de boyas de fondeo para submarinistas, o campañas de concienciación como las jornadas de limpieza litoral, contra la pesca furtiva o de las buenas prácticas náuticas.

Para el alcalde y concejal de Turismo, José Chulvi, este reconocimiento es un espaldarazo a la estrategia del Ayuntamiento de Xàbia en los últimos años en materia turística, con acciones que tratan de evadir las presiones de lo inmediato para parar y pensar en cómo preservar a medio y largo plazo el que hoy por hoy es uno de los principales motores económicos en el Mediterráneo y un factor clave de desarrollo.

“Estamos convencidos de que el único turismo viable es el que no dañe nuestro patrimonio natural ni cultural, el que respeta el bienestar de la población local” ha señalado el primer edil.

Chulvi ha admitido que en este camino “todavía queda mucho por hacer” y por ello es muy importante recibir este tipo de premios “ya que son un aliciente para seguir trabajando en la misma línea”.