La Diputació recolza Serveis Socials

La Diputació recolza Serveis Socials

La Diputació recolza amb 34.000 euros diferents programes de Serveis Socials de Xàbia

El departament de Serveis Socials de Xàbia ha rebut un total de 34.000 euros de la Diputació d’Alacant per a recolzar els diferents programes que gestiona. Les subvencions de major quantia són les destinades als programes d’ajudes econòmiques a famílies necessitades (16.636 euros) i al Servei d’Ajuda a domicili (11.179 euros) però també s’ha sufragat el taller “De qui depèn que la meua vida canvie? que imparteix la psicòloga Maria Grimalt dins de les activitats per a menors en el Barri de l’Arenal (Civic Punt) i la Trobada de participació intercultural (amb 3.450 euros).

Altres ajudes s’han destinat a la millora de mitjans ofimàtics, com a nous ordinadors per al Centre Social i el taller Tapis de malalts mentals crònics (2.427 euros) i a un programa de prevenció de dependències titulat l’ús adequat de les noves tecnologies i apostes on line 1.045,34 euros).

La regidora de Serveis Socials, Pepa Gisbert, ha agraït el suport del govern provincial en l’atenció social que es presta des de l’Administració Local.

La Diputación apoya con 34.000 euros distintos programas de Servicios Sociales de Xàbia

El departamento de Servicios Sociales de Xàbia ha recibido un total de 34.000 euros de la Diputación de Alicante para apoyar los distintos programas que gestiona. Las subvenciones de mayor cuantía son las destinadas a los programas de ayudas económicas a familias necesitadas (16.636 euros) y al Servicio de Ayuda a Domicilio (11.179 euros) pero también se ha sufragado el taller “¿De quién depende de que mi vida cambie? que imparte la psicóloga Maria Grimalt dentro de las actividades para menores en el Barrio del Arenal (Civic Punt) y el Encuentro de participación intercultural (con 3.450 euros).

Otras ayudas se han destinado a la mejora de medios ofimáticos, como nuevos ordenadores para el Centro Social y el taller Tapis de enfermos mentales crónicos (

2.427 euros) y a un programa de prevención de dependencias titulado el uso adecuado de las nuevas tecnologías y apuestas on line 1.045,34 euros).

La concejala de Servicios Sociales, Pepa Gisbert, ha agradecido el apoyo del gobierno provincial en la atención social que se presta desde la Administración Local.