Impuls de la rotació de l’aparcament

Impuls de la rotació de l’aparcament

L’Ajuntament de Xàbia enceta un sistema per a impulsar la rotació de l’aparcament en el Centre Històric i Duanes

Els cotxes hauran de tenir a la vista un dispositiu que marque l’hora d’arribada i disposaran d’una hora de pàrquing gratis per a les seues gestions 

A partir del pròxim dimarts, 21 d’agost, diversos carrers del Centre Històric i Duanes passaran a ser d’estacionament limitat. A petició de les associacions de comerciants de tots dos nuclis, l’Ajuntament engegarà un sistema per a espentar la rotació de cotxes i així que les places vagen quedant lliures per a qui s’acoste a realitzar les seues gestions o compres.

Es tracta de la Plaza Celestino Pons, carrers Sor María Gallart, Sant Joaquín, Ronda Sud, Ronda Nord, Príncep d’Astúries, Buenaire i Doctor Borrull – en el poble- i Jaume Primer i Plaza Adolfo Suárez en Duanes. En total són unes 200 places.

En aquests carrers l’horari de càrrega i descàrrega es limita (de 8 a 11 hores en el poble i de 8 a 10 en Duanes) i a partir d’aqueixa hora s’engegarà l’horari d’estacionament limitat per a afavorir la rotació. Serà fins a les 14 hores i de 17 a 21 hores. La resta d’horari, serà lliure.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Pepa Gisbert, ha explicat que el sistema que s’emprarà per a aquesta regulació –o autoregulació- ja funciona amb èxit en municipis d’altres països com França i que, simplement, és deixar un dispositiu o document visible des de l’exterior del cotxe marcant l’hora en la qual es s’estaciona. A partir d’aqueix moment, tindran una hora de pàrquing gratuït i després hauran de deixar la plaça lliure per a una altra persona.

Per a facilitar la seua implementació i en col·laboració amb les associacions de comerciants, s’han encarregat uns rellotges de cartó que es reparteixen tant en les oficines de Turisme com en els comerços associats per a poder deixar marcada l’hora fàcilment. No obstant açò, l’Intendent de Policia Local, José Antonio Monfort, ha deixat clar que són igualment vàlids altres sistemes (des de dispositius d’altres països a un paper en el qual s’anote clarament l’hora d’arribada).

Monfort ha afegit que la policia s’encarregarà de controlar la regulació i durant les primeres setmanes farà tasques informatives, deixant en els cotxes que no complisquen uns fullets amb tota la informació d’aquest sistema.

Després d’un període d’adaptació ja es posaran sancions –la multa és de 80 euros- però sobretot als qui intenten enganyar falsejant l’hora d’arribada o retarden els rellotges sense canviar el cotxe de lloc.

El regidor de Foment Econòmic, Cesc Camprubí, ha incidit que amb aquesta regulació es dóna resposta a les reivindicacions de les associacions de comerciants per a afavorir el gir de clients, es manté la gratuïtat de l’aparcament i es respecten les hores de menjar o nit perquè els residents puguen seguir aparcant. El regidor, no obstant açò, ha recordat que també estan els dos aparcaments subterranis amb preus molt econòmics per als qui necessiten aparcaments més llargs.

Des del sector comercial, Juan Planelles ha qualificat aquest sistema, en el qual també ha participat el departament de Serveis, de “àgil i innovador” pel que espera que done resultats positius, sobretot al Mercat Municipal.

Finalment l’alcalde, José Chulvi, ha afegit que es tracta d’una prova pilot d’un sistema “amable que no busca sancionar sinó organitzar millor l’ús dels espais públics” i que demostra de la voluntat de l’Ajuntament d’anar atenent les demandes del comerç, com també ho serà la pròxima retirada de l’empedrat de les rondes perimetrals.

Impulso de la rotación en el aparcamiento

El Ayuntamiento de Xàbia pone en marcha un sistema para impulsar la rotación del aparcamiento en el Centro Histórico y Duanes

Los coches deberán tener a la vista un dispositivo que marque la hora de llegada y dispondrán de una hora de parking gratis para sus gestiones  

 

Xàbia. Lunes, 13 de agosto de 2018. A partir del próximo martes, 21 de agosto, varias calles del Centro Histórico y Duanes pasarán a ser de estacionamiento limitado. A petición de las asociaciones de comerciantes de ambos núcleos, el Ayuntamiento pondrá en marcha un sistema para espolear la rotación de coches y así que las plazas vayan quedando libres para quien se acerque a realizar sus gestiones o compras.

Se trata de la Plaza Celestino Pons, calles Sor María Gallart, San Joaquín, Ronda Sur, Ronda Norte, Príncipe de Asturias, Buenaire y Doctor Borrull – en el pueblo- y Jaume Primer y Plaza Adolfo Suárez en Duanes. En total son unas 200 plazas.

En estas calles el horario de carga y descarga se limita (de 8 a 11 horas en el pueblo y de 8 a 10 en duanes) y a partir de esa hora se pondrá en marcha el horario de estacionamiento limitado para favorecer la rotación. Será hasta las 14 horas y de 17 a 21 horas. El resto de horario, será libre.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Pepa Gisbert, ha explicado que el sistema que se empleará para esta regulación –o autoregulación- ya funciona con éxito en municipios de otros países como Francia y que, simplemente, es dejar un dispositivo o documento visible desde el exterior del coche marcando la hora en la que se estacionó. A partir de ese momento, tendrán una hora de parking gratuito y después deberán dejar la plaza libre para otra persona.

Para facilitar su implementación y en colaboración con las asociaciones de comerciantes, se han encargado unos relojes de cartón que se reparten tanto en las oficinas de Turismo como en los comercios asociados para poder dejar marcada la hora fácilmente. No obstante, el Intendente de Policía Local, José Antonio Monfort, ha dejado claro que son igualmente válidos otros sistemas (desde dispositivos de otros países a un papel en el que se anote claramente la hora de llegada).

Monfort ha añadido que la policía se encargará de controlar la puesta en marcha de esta regulación y durante las primeras semanas hará tareas informativas, dejando en los coches que no cumplan unos folletos con toda la información de este sistema.

Después de un periodo de adaptación ya se pondrán sanciones –la multa es de 80 euros- pero sobre todo a los que intenten engañar falseando la hora de llegada o retrasen los relojes sin cambiar el coche de sitio.

El concejal de Fomento Económico, Cesc Camprubí, ha incidido que con esta regulación se da respuesta a las reivindicaciones de las asociaciones de comerciantes para favorecer el giro de clientes, se mantiene la gratuidad del aparcamiento y se respetan las horas de comida o noche para que los residentes puedan seguir aparcando. El regidor, no obstante, ha recordado que también están los dos aparcamientos subterráneos con precios muy económicos para los que necesitan aparcamientos más largos.

Desde el sector comercial, Juan Planelles ha calificado este sistema, en el que también ha participado el departamento de Servicios, de “ágil e innovador” por lo que espera que dé resultados positivos, sobre todo al Mercat Municipal.

Por último el alcalde, José Chulvi, ha añadido que se trata de una prueba piloto de un sistema “amable que no busca sancionar sino organizar mejor el uso de los espacios públicos” y que demuestra de la voluntad del Ayuntamiento de ir atendiendo las demandas del comercio, como también es la próxima retirada del adoquinado de las rondas perimetrales.