Formació dels residents per a reduir el risc d’incendis

Formació dels residents per a reduir el risc d’incendis

  • Xàbia reforça la formació dels residents en zones forestals per a reduir el risc d’incendis
  • La campanya informativa STOP Al FOC estarà dimecres que ve 11 en Balcón al Mar

La campanya informativa “Stop al foc. Protegeix el teu Habitatge i la teua Urbanització” de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha fet hui la seua primera parada a Xàbia. Ha sigut en el parc de Pinosol i dimecres que ve dia 11 repetirà en la seu de l’associació de veïns de Balcóna al Mar (10’30 hores).

Stop al foc parteix de l’estratègia que considera imprescindible involucrar a la ciutadania en la prevenció d’incendis, sobretot en interfície urbà forestal, i a fer-los veure que són els primers interessats a fer tot el possible per protegir les seues cases i el seu entorn.

Els experts en prevenció van a les pròpies urbanitzacions que tenen el risc més elevat de veure’s afectades pel foc per a advertir als seus habitants que viure en aquest tipus de zones els fa tenir més opcions de viure un incendi, donar-los informació útil de prevenció, reacció i autoprotecció adequada davant una emergència i apel·lar a la seua responsabilitat per a evitar que els seus actes inconscients tinguen conseqüències desastroses per a tots.

L’alcalde, José Chulvi, i la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, han coincidit en la importància d’extremar les precaucions en aquestes zones en les quals conviuen la massa forestal i els habitatges, ja que les estadístiques indiquen que un elevat percentatge dels incendis tenen el seu origen en negligències o l’incompliment de les prohibicions de fer foc. És per açò que han insistit en la necessitat que la ciutadania prenga consciència que el seu compromís és vital per a protegir l’entorn natural.

Xàbia contínua així la seua aposta per la prevenció d’incendis que ja va començar el passat any, en coordinació amb l’empresa especialitzada Medi XXI, amb xarrades informatives en diverses urbanitzacions o la creació d’una guia amb instruccions bàsiques d’autoprotecció que es va repartir per totes les urbanitzacions i immobiliàries que lloguen propietats a l’estiu.

També s’ha aprovat el pla de Prevenció Local, que planifica tota la política en aquesta matèria per als pròxims deu anys.

Xàbia refuerza la formación de los residentes en zonas forestales para reducir el riesgo de incendios

La campaña informativa STOP AL FOC estará el próximo miércoles 11 en Balcón al Mar

La campaña informativa “Stop al foc. Protege tu Vivienda y tu Urbanización” de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha hecho hoy su primera parada en Xàbia. Ha sido en el parque de Pinosol y el próximo miércoles día 11 repetirá en la sede de la asociación de vecinos de Balcón al Mar (10’30 horas).

Stop al foc parte de la estrategia que considera imprescindible involucrar a la ciudadanía en la prevención de incendios, sobre todo en interfaz urbano forestal, y en hacerles ver que son los primeros interesados en hacer lo posible por proteger sus casas y su entorno.

Los expertos en prevención van a las propias urbanizaciones que tienen el riesgo más elevado de verse afectadas por el fuego para advertir a sus moradores que vivir en este tipo de zonas les hace tener más opciones de vivir un incendio, darles información útil de prevención, reacción y autoprotección adecuada ante una emergencia y apelar a su responsabilidad para evitar que sus actos inconscientes tengan consecuencias desastrosas para todos.

El alcalde, José Chulvi, y la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Delia Álvarez, han coincidido en la importancia de extremar las precauciones en estas zonas en las que conviven la masa forestal y las viviendas, ya que las estadísticas indican que un elevado porcentaje de los incendios tienen su origen en negligencias o el incumplimiento de las prohibiciones de hacer fuego. Es por ello que han insistido en la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de que su compromiso es vital para proteger el entorno natural.

Xàbia continua así su apuesta por la prevención de incendios que ya empezó el pasado año, en coordinación con la empresa especializada Medi XXI, con charlas informativas en varias urbanizaciones o la creación de una guía con instrucciones básicas de autoprotección que se repartió por todas las urbanizaciones e inmobiliarias que alquilan propiedades en verano.

También se ha aprobado el plan de Prevención Local, que planifica toda la política en esta materia para los próximos diez años.