Fitur 2019: una oportunitat per a presentar la nova estratègia turística

Xàbia presenta en Fitur la seua nova estratègia per a seduir als visitants ocasionals  i què es convertisquen en residents

El municipi també estarà en l’estand de destinacions sostenibles Biosphere

Xàbia estarà aquesta setmana en la principal fira del sector a nivell nacional: Fitur

La presència de Xàbia serà, igual que en els últims anys, dins de l’estand de la Costa Blanca, on comptarà amb un mostrador atés per una informadora del departament de Turisme. Paral·lelament, ha avançat Chulvi, Xàbia estarà també en l’estand de la Comunitat de destinacions Biosphere, una potent marca i referència mundial quant a turisme sostenible en la qual Xàbia –que està treballant per a obtindre la certificació- és l’única representant a nivell autonòmic.

Presentar-se com un lloc “que equilibra economia, cultura, convivència i medi ambient i que no permet que un model de negoci acabe amb un model de vida”, ha assenyalat Chulvi, enllaça amb el canvi d’estratègia del municipi, que en els últims anys està centrant els esforços en la planificació, “a detectar què és allò que ens fa únics i potenciar aqueixa diferència per a consolidar una posició de mercat” ha explicat.

Seguint aquesta mateixa línia, Xàbia s’ha marcat com a pròxim repte, eliminar la diferència entre turista i resident, mostrant-se com un model de convivència. Una comunitat transnacional en la qual -gràcies a les possibilitats de la globalització i els nous models de treball- qualsevol que arribe de pas, veja que pot quedar-se i desenvolupar una trajectòria vital plena.

En aquest repte, l’Ajuntament desenvoluparà el projecte “Ambaixadors Plus”, que pretén unir esforços dels autòctons amb els fluxos internacionals de persones que passen per la villa per a millorar la cohesió social, incentivar la desestacionalització i diversificació econòmica i construir un model de desenvolupament més just i sostenible.

“Hem detectat que residents d’origen estranger reben visites d’amics o familiars entre 2 i 4 vegades a l’any. Aquest  projecte busca seduir a aquestes persones, fidelitzar-les fins a convertir-les en residents, treballadors i inversors” ha desgranat l’alcalde.

Per a això, el projecte pretén definir la manera de donar-los a conèixer la vida cultural, associativa i econòmica de Xàbia, com fer-los de guies en la seua relació amb l’administració, de conèixer costums, tradicions o patrimoni local.

“Volem obrir la porta de la vertadera Xàbia al món, construir una hospitalitat de persona a persona, de gent que ajuda gent. No va de trobar només, platja i paella (que també) sinó un lloc en el món en quin quedar-se”

ha manifestat el responsable municipal, que ha comentat que aquesta estratègia ja la treballen destinacions urbanes madures europeus com Londres, Copenhaguen o Amsterdam.

En Fitur, Xàbia presentarà aquest nou projecte -amb el qual continua col·locant-se en l’avantguarda de les polítiques turístiques- i també la seua aposta per aconseguir ser destinació Biosphere, una marca que reflectirà el seu defensa dels valors de convivència i sostenibilitat tant socials com naturals.

Xàbia presenta en Fitur su nueva estrategia para seducir a los visitantes ocasionales y que se conviertan en residentes

El municipio también estará en el stand de destinos sostenibles Biosphere

Xàbia estará esta semana en la principal feria del sector a nivel nacional: Fitur

La presencia de Xàbia será, al igual que en los últimos años, dentro del stand de la Costa Blanca, donde contará con un mostrador atendido por una informadora del departamento de Turismo. Paralelamente, ha avanzado Chulvi, Xàbia estará también en el stand de la Comunidad de destinos Biosphere, una potente marca y referencia mundial en cuanto a turismo sostenible en la que Xàbia –que está trabajando para obtener la certificación- es la única representante a nivel autonómico.

Presentarse como un lugar “que equilibra economía, cultura, convivencia y medio ambiente y que no permite que un modelo de negocio acabe con un modelo de vida”, señala Chulvi, enlaza con el cambio de estrategia del municipio, que en los últimos años está centrando los esfuerzos en la planificación, “en detectar qué es aquello que nos hace únicos y potenciar esa diferencia para consolidar una posición de mercado” ha explicado.

Siguiendo esta misma línea, Xàbia se ha marcado como próximo reto, eliminar la diferencia entre turista y residente, mostrándose como un modelo de convivencia. Una comunidad transnacional en la que -gracias a las posibilidades de la globalización y los nuevos modelos de trabajo- cualquiera que llegue de paso, vea que puede quedarse y desarrollar una trayectoria vital plena.

En este reto, el Ayuntamiento desarrollará el proyecto “Ambaixadors Plus”, que pretende unir esfuerzos de los autóctonos con los flujos internacionales de personas que pasan por la villa para mejorar la cohesión social, incentivar la desestacionalización y diversificación económica y construir un modelo de desarrollo más justo y sostenible.

“Hemos detectado que residentes de origen extranjero reciben visitas de amigos o familiares entre 2 y 4 veces al año. Este  proyecto busca seducir a estas personas, fidelizarlas hasta convertirlas en residentes, trabajadores e inversores” ha desgranado el alcalde.

Para ello, el proyecto pretende definir la manera de darles a conocer la vida cultural, asociativa y económica de Xàbia, cómo hacerles de guías en su relación con la administración, de conocer costumbres, tradiciones o patrimonio local. “Queremos abrir la puerta de la verdadera Xàbia al mundo, construir una hospitalidad de persona a persona, de gente que ayuda a gente. No va de encontrar solo, playa y paella (que también) sino un lugar en el mundo en qué quedarse” ha manifestado el responsable municipal, que ha comentado que esta estrategia ya la trabajan destinos urbanos maduros europeos como Londres, Copenhague o Ámsterdam.

En Fitur, Xàbia presentará este nuevo proyecto–con el que sigue colocándose en la vanguardia de las políticas turísticas- y también su apuesta por lograr ser destino Biosphere, una marca que reflejará su defensa de los valores de convivencia y sostenibilidad tanto sociales como naturales.