Convenis de col.laboració econòmica amb clubs esportius

Es signen convenis de col.laboració econòmica amb clubs esportius

L’Ajuntament renova l’acord que garanteix als residents de Xàbia l’ús de la piscina coberta de Benitatxell

El Consistori signa els convenis de col·laboració econòmica amb els clubs de pilota, handbol i tennis

L’Ajuntament de Xàbia ha renovat quatre convenis esportius. Un d’ells, per valor de 14.000 euros, és el que subscriu amb el Consistori de Poble Nou de Benitatxell perquè les persones empadronades a Xàbia tinguen garantit l’ús de la piscina coberta del municipi veí amb les mateixes condicions que els propis pobleros. Gràcies a aquest pacte, la regidoria d’esports també pot utilitzar la piscina per a les activitats les escoles municipals de natació i els beneficiaris del bany terapèutic. L’acord l’ han signat aquest matí els alcaldes de Xàbia, José Chulvi, i de Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia, en presència del regidor d’esports Vicent Colomer.

S’han renovat altres tres convenis de caràcter esportiu amb clubs locals. D’una banda s’ha signat una ajuda de 8.650 euros per al club de tennis com a suport a les activitats que organitza al llarg de l’any; El Club de Pilota també ha rebut 6.882 euros com a suport a l’escola de pilota i tornejos propis com els que organitza en Fogueres o les festes del Loreto.

Finalment el club de Handbol Xàbia percebrà una subvenció municipal de 6.000 euros, ajuda que s’ha incrementat en 2.000 euros respecte al passat any com a suport a la gran progressió que està vivint aquest club jove que arrasa en les lligues d’esport base.

El Ayuntamiento renueva el acuerdo que garantiza a los residentes de Xàbia el uso de la piscina cubierta de Benitatxell

El Consistorio firma los convenios de colaboración económica con los clubes de pilota, hándbol y tenis

El Ayuntamiento de Xàbia ha renovado cuatro convenios deportivos. Uno de ellos, por valor de 14.000 euros, es el que suscribe con el Consistorio de Poble Nou de Benitatxell para que las personas empadronadas en Xàbia tengan garantizado el uso de la piscina cubierta del municipio vecino con las mismas condiciones que los propios pobleros. Gracias a este pacto, la concejalía de deportes también puede utilizar la piscina para las actividades las escuelas municipales de natación y los beneficiarios del baño terapeútico. El acuerdo lo han firmado esta mañana los alcaldes de Xàbia, José Chulvi, y de Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia, en presencia del concejal de deportes Vicent Colomer.

También se han renovado otros tres convenios de carácter deportivo con clubes locales. Por un lado se ha firmado una ayuda de 8.650 euros para el club de tenis como apoyo a las actividades que organiza a lo largo del año; El Club de Pilota también ha recibido 6.882 euros como apoyo a la escuela de pilota y torneos propios como los que organiza en Fogueres o las fiestas del Loreto.

Por último el club de Hándbol Xàbia percibirá una subvención municipal de 6.000 euros, ayuda que se ha incrementado en 2.000 euros respecto al pasado año como apoyo a la gran progresión que está viviendo este club joven que arrasa en las ligas de deporte base.