Cultura millora la Biblioteca de Duanes

Cultura millora la Biblioteca de Duanes

CULTURA MILLORA LA SONORITAT I IL·LUMINACIÓ DE LA SALA MULTIUSOS DE LA BIBLIOTECA DE DUANES

El departament de Cultura de Xàbia ha realitzat millores estètiques, en sonoritat i il·luminació a la sala multi usos de la Biblioteca de Duanes, un espai que alberga activitats culturals com els monòlegs de Dijous de Comèdia o els contacontes infantils. A més, la sala és la seu de l’associació de Jubilats de Duanes i punt de reunió d’altres col·lectius, com l’associació de fibromiàlgia.

El regidor de Cultura, Quico Moragues, ha assenyalat que amb aquestes xicotetes inversions –noves cortines i focus més potents per a il·luminar l’escenari- millora considerablement l’acústica i la qualitat lumínica de la sala i amb això, el gaudi de tots els usuaris.

CULTURA MEJORA LA SONORIDAD E ILUMINACIÓN DE LA SALA MULTIUSOS DE LA BIBLIOTECA DE DUANES

El departamento de Cultura de Xàbia ha realizado mejoras estéticas, en sonoridad e iluminación en la sala multiusos de la Biblioteca de Duanes, un espacio que alberga actividades culturales como los monólogos de Dijous de Comèdia o los cuentacuentos. Además, la sala es la sede de la asociación de Jubilados de Duanes y punto de reunión de otros colectivos, como la asociación de fibromialgia.

El concejal de Cultura, Quico Moragues, ha señalado que con estas pequeñas inversiones –nuevas cortinas y focos más potentes para iluminar el escenario- mejora considerablemente la acústica y la calidad lumínica de la sala y con ello, el disfrute de todos los usuarios.