Convenio con Xàbia Histórica

Convenio con Xàbia Histórica

L’Ajuntament de Xàbia ha renovat el conveni de col·laboració amb l’associació de comerciants Xàbia Històrica, a la qual concedeix una ajuda municipal de 13.000 euros. Amb aquesta aportació, el Consistori
recolza les accions de dinamització comercial i social que realitzen al llarg de l’any en el Centre Històric.

El Ayuntamiento de Xàbia ha renovado el convenio de colaboración con la asociación de comerciantes Xàbia Histórica, a la que concede una ayuda municipal de 13.000 euros. Con esta aportación, el Consistorio apoya las acciones de dinamización comercial y social que realizan a lo largo del año en el Centro Histórico.