Conveni per a promocionar la pràctica segura de l’esport

Conveni per a promocionar la pràctica segura de l’esport

L’Ajuntament de Xàbia i L’hospital Sant Carlos signen un conveni per a promocionar la pràctica segura de l’esport

L’Ajuntament de Xàbia i l’Hospital Sant Carlos de Dénia han signat un conveni de col·laboració per a conjuminar esforços en les accions dirigides a promocionar  els beneficis de l’esport, així com perquè els que ho realitzen –ja que cada vegada és una activitat més generalitzada-es facen els reconeixements i  proves mèdiques oportunes perquè la pràctica esportiva siga saludable i segura.

Així, des de la regidoria d’Esports recomanaran als esportistes locals fer-se reconeixements tals com una prova d’esforç, i informaran de tots els serveis d’assistència que ofereix aquest hospital. Mentre, el Sant
Carlos aplicarà a tots els esportistes de clubs esportius, associació o escola municipal esportiva de Xàbia unes tarifes especials i reduïdes.

El conveni tindrà una vigència d’un any, amb possibilitat de prorrogar-se.

El Ayuntamiento de Xàbia y el Hospital San Carlos firman un convenio para promocionar la práctica segura del deporte

El Ayuntamiento de Xàbia y el Hospital San Carlos de Dénia han firmado un convenio de colaboración para aunar esfuerzos en las acciones dirigidas a promocionar  los beneficios del deporte, así como
para que los que lo realizan –ya que cada vez es una actividad más generalizada-se hagan los reconocimientos y  pruebas médicas oportunas para que la práctica deportiva sea saludable y segura.

Así, desde la concejalía de Deportes recomendarán a los deportistas locales hacerse reconocimientos tales como una prueba de esfuerzo, e informarán de todos los servicios de asistencia que ofrece este
hospital. Mientras, el San Carlos aplicará a todos los deportistas de clubes deportivos, asociación o escuela municipal deportiva de Xàbia unas tarifas especiales y reducidas.

El convenio tendrá una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse.