Conveni de col.laboració del ajuntament amb el Centre de Dia

Conveni de col.laboració del ajuntament amb el Centre de Dia

Amjasa no cobrarà l’aigua al Centre de Dia de Xàbia a canvi que es reserven places per a les persones sense recursos

L’hídrica inclou aquest acord entre les seues mesures de gestió social

L’empresa d’aigües municipals de Xàbia, Amjasa, ha subscrit un conveni de col·laboració amb el Centre de Dia Sor María de Betania pel qual es compromet a proveir-ho gratuïtament d’aigua potable a canvi que el centre reserve places per a les persones sense recursos. L’acord  l’han signat el president de Amjasa i alcalde de Xàbia, José Chulvi i la superiora de l’ordre religiosa que gestiona el centre en presència de la regidora de Serveis Socials, Pepa Gisbert, qui ha comentat la col·laboració existent i el suport que reben d’aquest centre en casos de majors que precisen d’atenció.

I es que el Centre de Dia és una solució idònia per a famílies amb majors al seu càrrec, ja que els dóna la possibilitat de tenir un respir durant unes hores al dia (el de Xàbia fa atenció geriàtrica de 8 a 20 hores)  sense haver de desvincular a la persona que precisa atencions i cures especials de l’entorn familiar. Per al propi major és també positiu ja que a més de la cura i atenció mèdica, realitza tallers i teràpies per a exercitar-se cognitivament.

Amb aquest gest, Amjasa reforça la seua vocació social en la vila, que també inclou ajudes puntuals a clubs i associacions locals així com mesurades de gestió social per a ajudar a les persones en situació de pobresa energètica.

Amjasa no cobrará el agua al Centro de Día de Xàbia a cambio de que se reserven plazas para las personas sin recursos

La hídrica incluye este acuerdo entre sus medidas de gestión social

La empresa de aguas municipales de Xàbia, Amjasa, ha suscrito un convenio de colaboración con el Centro de Día Sor María de Betania por el que se compromete a abastecerlo gratuitamente de agua potable a cambio de que el centro reserve plazas para las personas sin recursos. El acuerdo  lo han firmado el presidente de Amjasa y alcalde de Xàbia, José Chulvi y la superiora de la orden religiosa que gestiona el centro en presencia de la concejala de Servicios Sociales, Pepa Gisbert, quien ha comentado la colaboración existente y el apoyo que reciben de este centro en casos de mayores que precisan de atención.

El Centro de Día es una solución idónea para familias con mayores a su cargo, ya que les da la posibilidad de tener un respiro durante unas horas al día (el de Xàbia presta atención geriátrica de 8 a 20 horas)  sin tener que desvincular a la persona que precisa atenciones y cuidados especiales del entorno familiar. Para el propio mayor es también positivo ya que además del cuidado y atención médica, realiza talleres y terapias para ejercitarse cognitivamente.

Con este gesto, Amjasa refuerza su vocación social en la villa, que también incluye ayudas puntuales a clubes y asociaciones locales así como medidas de gestión social para ayudar a las personas en situación de pobreza energética.