Campanya “Sense excuses”

Campanya “Sense excuses”

La regidora de Serveis, Kika Mata, està portant als col·legis de Xàbia lots de les botelles que s’estan repartint dins de la campanya “Sense excuses” amb la qual es tracta de conscienciar als veïns i veïnes que tenen mascotes que és la seua responsabilitat netejar els
orins i caca que deixen els seus gossos en els espais públics. També s’ha entregat desenes de la guia per a ser “un bon propietari de mascotes”.

L’Ajuntament vol involucrar als xiquets i xiquetes –que representen el futur- tant perquè adquirisquen l’hàbit i estiguen conscienciats des de xicotets com perquè siguen còmplices en el repte d’aconseguir
“una Xàbia neta entre tots” i recorden aquesta responsabilitat als seus familiars.


La concejala de Servicios, Kika Mata, está llevando a los colegios de Xàbia lotes de las botellas que se están repartiendo dentro de la
campaña “Sin excusas” con la que se trata de concienciar a los vecinos y vecinas que tienen mascotas que es su responsabilidad limpiar los orines y cacas que dejen sus perros en los espacios públicos. También se ha entregado decenas de la guía para ser “un buen propietario de mascotas”.

El Ayuntamiento quiere involucrar a los niños y niñas –que representan el futuro- tanto para que adquieran el hábito y estén concienciados desde pequeños como para que sean cómplices en el reto de conseguir “una Xàbia limpia entre todos” y recuerden esta responsabilidad a sus familiares.