Amjasa fomenta el consum d’aigua de l’aixeta

Amjasa fomenta el consum d’aigua de l’aixeta

Amjasa repartirà a partir del cap de setmana vinent les botelles de vidre amb les quals vol fomentar el consum d’aigua de l’aixeta

Les accions seran aquest mes de novembre: el dia 24 (en Duanes), 25 (Arenal) i 30 (poble)

L’Ajuntament de Xàbia ja té tancades les dates de la campanya progrifo que impulsa la companyia d’aigües, Amjasa. Tal com explica l’alcalde i màxim responsable d’aquesta empresa municipal, José Chulvi, s’han previst tres dies per a repartir les botelles de vidre amb el disseny de la campanya que s’han preparat per a fomentar el consum d’aigua de l’aixeta i contribuir a reduir l’ús del plàstic.

Serà el dissabte 24 de novembre (passeig de la Grava en el port a les 16 hores), diumenge 25 (passeig David Ferrer de l’Arenal a les 11 hores) i divendres 30 (en la plaça Constitució a partir de les 11’30 hores).

En cada barri es lliuraran gratuïtament unes 600 botelles a aquells que demostren el seu compromís amb el reciclatge amb un gest simbòlic: portant tres botelles o garrafes de plàstic que es dipositaran en un contenidor de selectiu.

Chulvi ha recalcat que l’aigua és un bé de primera necessitat cada vegada més escàs i com tal ha de ser gestionat i consumit amb responsabilitat. És per açò que ha defensat la necessitat de conscienciar a la societat que ha de recuperar l’ús més important i essencial: el consum humà.

Precisament la campanya “Més aixeta i menys plàstic” posa en relleu que beure de l’aixeta és còmode, econòmic i ecològic, ja que ni consumeix combustibles fòssils ni genera envasos que incrementen la contaminació creuada i els residus sòlids urbans.

A més de les botelles de vidre per a emplenar i beure a casa, Amjasa tornarà a posar en servei les fonts públiques, implicarà als col·legis i instituts i tractarà d’involucrar a l’hostaleria local perquè servisca gratuïtament aigua de l’aixeta als seus clients (es barreja facilitar-los algun tipus de pitxer també retolat).

Amjasa repartirá a partir del próximo fin de semana las botellas de vidrio con las que quiere fomentar el consumo de agua del grifo

Las acciones serán este mes de noviembre: el día 24 (en Duanes), 25 (Arenal) y 30 (pueblo)

El Ayuntamiento de Xàbia ya tiene cerradas las fechas de la campaña progrifo que impulsa la compañía de aguas, Amjasa. Tal y como explica el alcalde y máximo responsable de esta empresa municipal, José Chulvi, se han previsto tres días para repartir las botellas de vidrio con el diseño de la campaña que se han preparado para fomentar el consumo de agua del grifo y contribuir a reducir el uso del plástico.

Será el sábado 24 de noviembre (paseo de La Grava en el puerto a las 16 horas), domingo 25 (paseo David Ferrer del Arenal a las 11 horas) y viernes 30 (en la plaza Constitución a partir de las 11’30 horas).

En cada barrio se entregarán gratuitamente unas 600 botellas a aquellos que demuestren su compromiso con el reciclaje con un gesto simbólico: llevando tres botellas o garrafas de plástico que se depositarán en un contenedor de selectivo.

Chulvi ha recalcado que el agua es un bien de primera necesidad cada vez más escaso y como tal ha de ser gestionado y consumido con responsabilidad. Es por ello que ha defendido la necesidad de concienciar a la sociedad de que ha de recuperar el uso más importante y esencial: el consumo humano.

En este sentido, la campaña “Més aixeta i menys plàstic” pone de relieve que beber del grifo es cómodo, económico y ecológico, ya que ni consume combustibles fósiles ni genera envases que incrementan la contaminación cruzada y los residuos sólidos urbanos.

Además de las botellas de vidrio para rellenar y beber en casa, Amjasa volverá a poner en servicio las fuentes públicas, implicará a los colegios e institutos y tratará de involucrar a la hostelería local para que sirva gratuitamente agua del grifo a sus clientes (se baraja facilitarles algún tipo de jarra también rotulada).